cách tự vệ của thực vật

  • Thực vật tự vệ bằng cách nào? Thực vật tự vệ bằng cách nào?
    Thực vật thường xuyên phải đối mặt với các cuộc tấn công từ nấm, vi khuẩn, côn trùng (rệp, sâu bướm, châu chấu,…) và động vật ăn thực vật (gấu trúc, voi,…).