cách tránh lây dịch mers

  • Cách phòng chống dịch MERS Cách phòng chống dịch MERS
    Dịch MERS đã lan ra nhiều nước. Để phòng ngừa, nên tránh tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm virus, không đưa tay lên mắt, mũi, miệng, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng...