cân nặng của trẻ

  • Phát hiện yếu tố mới quyết định cân nặng trẻ sơ sinh Phát hiện yếu tố mới quyết định cân nặng trẻ sơ sinh
    Bốn khu vực mới vừa được phát hiện trên gene di truyền của con người có tác động trực tiếp tới cân nặng trẻ sơ sinh, cung cấp bằng chứng về cân nặng khi sinh có liên quan đến sức khỏe lúc trưởng thành.
  • Trẻ em có BMI bình thường vẫn béo phì Trẻ em có BMI bình thường vẫn béo phì
    Một số trẻ em có chỉ số khối cơ thể (body mass index – BMI) bình thường có thể thực sự bị béo phì, vì chúng có chất béo trong cơ thể tăng mà không được phát hiện bởi đánh giá qua chỉ số khối cơ thể.