cú đớp của cá ngựa

  • Cá ngựa lùn đớp mồi 1/1000 giây Cá ngựa lùn đớp mồi 1/1000 giây
    Mặt dù có thân hình bé nhỏ và di chuyển chậm chạp nhưng cá ngựa lùn là một trong những kẻ săn mồi hiệu quả nhất trong thế giới đại dương.