cảm xúc bất ổn

  • Tình yêu thay đổi theo thời gian Tình yêu thay đổi theo thời gian
    Trái với những lời có cánh "yêu em/anh mãi mãi", nghiên cứu khoa học chứng minh rằng mức độ yêu đương mà con người dành cho bạn đời thay đổi theo thời gian, chứ không phải là thứ cảm xúc bất biến.