cấu trúc của tóc

  • Tìm thấy thành phần bí ẩn của tóc Tìm thấy thành phần bí ẩn của tóc
    Các nhà khoa học vừa phát hiện một lớp mới, chưa từng được biết đến trước đây trong sợi tóc của người. Khám phá này có thể giúp cho ra đời các dòng sản phẩm dầu gội đầu và dầu xả dưỡng tóc hiệu quả hơn.