chòm sao Camelopardalis

  • Con ngươi khổng lồ trong vũ trụ Con ngươi khổng lồ trong vũ trụ
    Ngôi sao, được gọi là U Camelopardis và thuộc chòm sao Camelopardalis (Hươu cao cổ), đang ở trong giao đoạn cuối cùng của cuộc đời, Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) cho biết. Khí heli trong lõi của nó sắp hết và nó trở thành một thiên thể không ổn định.