chất lượng tinh trùng

  • Bơ sữa có thể giúp đàn ông tránh thai? Bơ sữa có thể giúp đàn ông tránh thai?
    Một nghiên cứu mới của các chuyên gia thuộc Trường y tế cộng đồng, Đại học Harvard (Mỹ) phát hiện, những người đàn ông tiêu thụ 3 phần sản phẩm bơ sữa mỗi ngày có chất lượng tinh trùng kém hơn và do đó bị giảm sút khả năng sinh sản.