chất lỏng

  • Vì sao giọt nước có hình cầu? Vì sao giọt nước có hình cầu?
    Sức căng bề mặt tác động lên các phân tử ở bề mặt của chất lỏng khiến giọt nước trong không khí có hình cầu.
  • Siêu áo giáp mới Siêu áo giáp mới
    Các nhà khoa học Anh vừa chế tạo thành công loại “siêu áo giáp” từ một loại chất liệu có tên là “sữa trứng chống đạn” nhờ một công thức hóa học đặc biệt...