chất thải độc hại

  • Bắc Kinh báo động về ô nhiễm không khí Bắc Kinh báo động về ô nhiễm không khí
    Tình trạng ô nhiễm không khí tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, lần đầu tiên được xếp vào nhóm báo động vàng, mức độ cao thứ hai trong hệ thống cảnh báo ô nhiễm 4 bậc.