chất thải rắn

  • Công nghệ xử lý chất thải rắn thành dầu PO và RO Công nghệ xử lý chất thải rắn thành dầu PO và RO
    Ngày 20/4, Nhà máy xử lý chất thải rắn ở bãi rác Khánh Sơn, Công ty cổ phần Môi trường Việt Nam chính thức giới thiệu và công bố "Công nghệ xử lý chất thải rắn (nilon) ra thành phẩm dầu PO và RO" đầu tiên tại Việt Nam.