Công nghệ xử lý chất thải rắn thành dầu PO và RO

  •  
  • 4.410

Ngày 20/4, Nhà máy xử lý chất thải rắn ở bãi rác Khánh Sơn, Công ty cổ phần Môi trường Việt Nam chính thức giới thiệu và công bố "Công nghệ xử lý chất thải rắn (nilon) ra thành phẩm dầu PO và RO" đầu tiên tại Việt Nam.

>>> Quy hoạch tổng thể hệ thống xử lý chất thải rắn y tế

Công ty cổ phần Môi trường Việt Nam, có địa chỉ tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, là nhà đầu tư chuyên nghiên cứu và đưa ra các giải pháp công nghệ phù hợp và hiệu quả trong việc xử lý nilon phế thải được tách ra từ hỗn hợp chất thải rắn và tận thu tái chế thành dầu đốt công nghiệp.

Xử lý chất thải rắn
Xử lý chất thải rắn

Công nghệ xử lý tái chế nilon phế thải thành dầu đốt công nghiệp áp dụng phương pháp nhiệt phân có điều kiện để tái tạo thành phần khó phân hủy như hỗn hợp phế thải dẻo, cao su... có trong chất thải rắn sinh hoạt tạo thành nguồn nhiên liệu đốt (dầu PO). Công nghệ này đã được đưa vào áp dụng vận hành tại Nhà máy rác Đà Nẵng.

Hiện tại bãi rác Khánh Sơn mỗi ngày có 650 tấn rác được tập kết về, trong đó có 8% rác là các loại nilon (khoảng 52 tấn).

Cứ 3 tấn nilon sản xuất được 1 tấn dầu PO, như vậy bình quân mỗi ngày Nhà máy rác Đà Nẵng sẽ sản xuất khoảng 17 tấn dầu PO, ngoài ra còn các loại sản phẩm khác từ nguồn rác thải còn lại.

Toàn bộ cơ sở nhà máy nằm trên tổng diện tích 12ha, tổng vốn đầu tư 520 tỷ đồng, giai đoạn 1 là 120 tỷ đồng, hiện nay đã hoàn thành giai đoạn 1 và tiếp tục đầu tư giai đoạn 2.

Việc tận thu thành phần khó phân hủy trong chất thải rắn mang nhiều ý nghĩa, góp phần giảm thiểu việc chôn lấp, giảm thiểu tối đa ô nhiễm từ rác thải, cải tạo và tiết kiệm diện tích đất chôn lấp rác thải.

Theo Vietnam+
  • 4.410

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook