chỉnh sửa mã gen

  • Lần đầu sửa gen động vật thành công Lần đầu sửa gen động vật thành công
    Các nhà khoa học đã chỉnh sửa thành công mã gen của động vật. Nghiên cứu đột phá này có thể giúp tìm ra các phương pháp điều trị mới cho những chứng bệnh nan y hiện nay.