chứng cuồng loạn tập thể

  • Tại sao các phù thủy lại bị săn lùng ráo riết? Tại sao các phù thủy lại bị săn lùng ráo riết?
    Nhà kinh tế học Emily Oster cho biết, theo các ghi chép lịch sử trên toàn thế giới, các cuộc săn lùng phù thủy thường xảy ra nhiều hơn trong thời kỳ khí hậu lạnh giá. Bởi vì khi thời tiết lạnh giá, người dân khó có thể có được con dê làm đồ lễ tế thần do mùa màng thất thu và kinh tế khó khăn. Qua nghiên cứ