chuyến bay vũ trụ

  • Lõi sắt tiết lộ bí mật của Mặt trăng Lõi sắt tiết lộ bí mật của Mặt trăng
    Lõi của Mặt trăng là sắt! Kết luận này do René Weber, Trung tâm các chuyến bay vũ trụ Marshall của NASA (Mỹ) và Raphael Garcia, trường Đại học Toulouse (Pháp) đưa ra sau khi xử lý các tài liệu của Chương trình Apollo cuối thập kỷ 60, đầu thập kỷ 70 thế kỷ trước.