chuyến bay vũ trụ

  • Iran sẽ đưa động vật lên vũ trụ Iran sẽ đưa động vật lên vũ trụ
    Tehran đang có kế hoạch phóng các phi thuyền thăm dò vũ trụ với một số loài động vật sống bên trong, nhằm dọn đường cho các chuyến bay vũ trụ có người lái của họ trong tương lai.