con khỉ ngồi trên sao Hỏa

  • Phát hiện hình ảnh con khỉ ngồi trên sao Hỏa? Phát hiện hình ảnh con khỉ ngồi trên sao Hỏa?
    Một số người tin theo thuyết người ngoài hành tinh đã tuyên bố phát hiện sự sống trên sao Hỏa thông qua một hình ảnh mà họ cho rằng đó là một con khỉ với cái đuôi dài đang ngồi trên tảng đá.