dược phẩm cổ đại

  • Dược phẩm thời La Mã cổ đại Dược phẩm thời La Mã cổ đại
    6 viên thuốc được phát hiện trong một chiếc hộp thiếc trên con tàu La Mã cổ đại Pozzino, bị đắm ngoài khơi nước Ý, được xác định là có hơn 2.000 năm tuổi.