dịch vụ cấy ghép tế bào gốc

  • Mexico tập trung xúc tiến lập ngân hàng tế bào gốc Mexico tập trung xúc tiến lập ngân hàng tế bào gốc
    Chính quyền thủ đô Mexico City của Mexico đang tập trung nguồn lực để sớm thành lập ngân hàng tế bào gốc phục vụ điều trị bệnh, trước hết là các loại bệnh về xương, cơ, da và tiểu đường hiện đang phát triển khá nhanh tại quốc gia 112 triệu dân này.