di sản

  • Video: Quy trình sản xuất iPhone Video: Quy trình sản xuất iPhone
    Để sản xuất một chiếc iPhone, các công nhân ở trong xưởng phải thực hiện vô số các công đoạn như: Lắp ráp, thử nghiệm sản phẩm hay đóng gói.
  • Khu di tích vương triều Baekje Khu di tích vương triều Baekje
    Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Khu di tích vương triều Baekje của Hàn Quốc là Di sản văn hóa thế giới năm 2015.