di tích khảo cổ học

  • Khai quật nhà xí hơn 3.500 năm ở Việt Nam Khai quật nhà xí hơn 3.500 năm ở Việt Nam
    Đài Phát thanh ABC (Úc) đưa tin về phát hiện mang tính đột phá trong lịch sử Đông Nam Á. Theo đó, nhóm chuyên gia khảo cổ Việt - Úc đã tìm thấy cái mà họ gọi là nhà vệ sinh đầu tiên ở miền nam Việt Nam.