fast food

  • Fast food khiến bạn trở nên hung hăng? Fast food khiến bạn trở nên hung hăng?
    Các nhà khoa học Mỹ Trường ĐH California đã nghiên cứu ảnh hưởng fasst food đến tâm tính con người. Họ phát hiện nếu thường xuyên dùng loại thức ăn này có thể dẫn đến nóng tính và không tự kiềm chế được ở người sử dụng.
  • Chuột cũng từ chối thức ăn nhanh vì kém dinh dưỡng Chuột cũng từ chối thức ăn nhanh vì kém dinh dưỡng
    Báo Komsomolskaya Pravda quyết định tự làm thí nghiệm với những sản phẩm mua tại cửa hàng fast-food Mc Donald’s tại Matxcơva để xem xúc xích có bị hư hỏng...