góc lia đá hoàn hảo nhất

  • Video: Kỷ lục lia đá 88 lần trên mặt nước Video: Kỷ lục lia đá 88 lần trên mặt nước
    Một trong những trò chơi tuổi nhỏ mà chúng ta sẽ nhớ mãi, đó là lia một viên đá trên mặt nước khiến nó nhảy và đi càng xa càng tốt.
  • 10 phát minh nổi tiếng của Isaac Newton 10 phát minh nổi tiếng của Isaac Newton
    Nhắc tới nhà phát minh vĩ đại Isaac Newton, chắc chắn ai cũng nghĩ tới câu chuyện "quả táo rơi vào đầu" đã làm nên thuyết vạn vật hấp dẫn. Không chỉ vậy, ông còn sở hữu nhiều phát minh vĩ đại giúp thay đổi thế giới: ba định luật chuyển động, vi phân, tích phân, giả thuật kim...