gene giúp trẻ hoá não

  • Tìm ra gene giúp trẻ hoá não Tìm ra gene giúp trẻ hoá não
    Bộ não của những người trẻ tuổi luôn "dễ bảo" hơn, học hỏi tốt hơn, đặc biệt là ngoại ngữ và phục hồi sau chấn thương nhanh hơn so với bộ não của người trưởng thành.