ghế ngồi

  • Sạc điện thoại bằng ghế ngồi thông minh Sạc điện thoại bằng ghế ngồi thông minh
    Một số công viên tại Boston (Mỹ) sẽ sớm nhận được những chiếc ghế băng thông minh có hệ thống năng lượng mặt trời cung cấp năng lượng sạc điện thoại và hệ thống cảm biến giám sát môi trường.