giác quan thứ sáu

  • Phát hiện "giác quan thứ 6" ở chuột   Phát hiện "giác quan thứ 6" ở chuột
    Các nhà khoa học đã phát hiện thấy "giác quan thứ 6" có thể nhận biết ánh sáng mà không cần thị giác. Nhóm các nhà khoa học thuộc trường đại học Duke ở North Carolina (Mỹ) đã tiến hành nghiên cứu với 6 con chuột.