hàng giả

  • 100 năm trước người Việt mưu sinh bằng nghề gì? 100 năm trước người Việt mưu sinh bằng nghề gì?
    Những hình ảnh hiếm về con người Việt Nam những năm 1900 đã được các nhiếp ảnh gia người Pháp ghi lại và lưu giữ tới hôm nay. Dù trong thời nào, lao động vẫn là những giá trị căn bản của cuộc sống.