hành tinh giống Trái Đất

  • Thông tin về "Trái đất thứ hai" Thông tin về "Trái đất thứ hai"
    Các nhà thiên văn học đã phát hiện một hành tinh có nhiều điểm tương đồng với Trái đất. Hành tinh này có thể xoay quanh ngôi sao chủ của nó với khoảng cách tương đương từ Trái đất đến mặt trời.