hành tinh lớn nhất hệ mặt trời

  • Tiểu hành tinh Vesta “rất giống” Trái đất Tiểu hành tinh Vesta “rất giống” Trái đất
    Vesta - một trong những tiểu hành tinh lớn nhất hệ Mặt trời với đường kính gần 530km - có nhiều đặc điểm giống các hành tinh đá như Trái đất, khám phá của một nghiên cứu mới đây.