hành trình tới núi Sharp

  • Tàu Curiosity sẽ thám hiểm núi Sharp trên Sao Hỏa Tàu Curiosity sẽ thám hiểm núi Sharp trên Sao Hỏa
    Trong nỗ lực giải mã bí mật của Hành tinh Đỏ, cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) ngày 5/6 cho biết tàu thăm dò tự hành Curiosity hiện đang thực hiện nhiệm vụ trên Sao Hỏa sẽ chuyển hướng tới mục tiêu thám hiểm chính là núi Sharp.