hành vi của tinh tinh

  • Sắp quan sát được thế giới của người ngoài hành tinh Sắp quan sát được thế giới của người ngoài hành tinh
    Nhóm khoa học gia và kỹ sư thuộc đại học Princeton đã phát triển thiết bị đặt trên mặt đất và được xem là bước tiến dài trong nghiên cứu các hành tinh ngoại thiên hà nhờ khả năng phân tách ánh sáng phản xạ từ các hành tinh xa xôi này.