hành vi quan hệ tình dục bằng miệng

  • Dơi cũng thực hiện oral sex Dơi cũng thực hiện oral sex
    Mới đây các nhà khoa học phát hiện ra hành vi quan hệ tình dục bằng miệng (oral sex) ở một loài dơi ăn hoa quả. Dường như hành động này giúp kéo dài thời gian “quan hệ” giữa dơi đực và dơi cái.
  • Những phong tục tình dục kỳ lạ trên thế giới Những phong tục tình dục kỳ lạ trên thế giới
    Nhiều phong tục tình dục kỳ lạ  có từ lâu đời vẫn đang diễn ra ở nhiều dân tộc trên thế giới cho dù cánh cửa nối họ với thế giới hiện đại đã mở ra rất nhiều.