Video: Dơi đực "phục vụ" dơi cái bằng miệng trước khi giao phối

  •  
  • 3.536

Ganapathy Marimuthu, một nhà nghiên cứu dơi thuộc Đại học Madurai Kamaraj tại Ấn Độ cho biết: "Ngoài con người, loài dơi cũng thực hiện hành vi ve vãn bạn tình bằng tình dục đường miệng”.

>>> Dơi cũng thực hiện oral sex

Theo Youtube
  • 3.536

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook