hóa thạch cá mập cổ đại

  • Con người và cá mập có cùng tổ tiên Con người và cá mập có cùng tổ tiên
    Theo một báo cáo mới công bố của nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Chicago (Mỹ), vào thời điểm 440 triệu năm trước, tổ tiên chung của con người và loài cá mập từng tồn tại trên Trái đất.