hút cần sa

  • Những luật kỳ quặc nhất hành tinh Những luật kỳ quặc nhất hành tinh
    Cấm bơ màu vàng, trả lại vợ nếu không còn trinh, cấm chết trong nhà quốc hội... là những luật kỳ quái nhất ở vài quốc gia trên thế giới.
  • Hút cần sa gây tổn hại cấu trúc não bộ Hút cần sa gây tổn hại cấu trúc não bộ
    Những thanh niên nghiện nặng cần sa, hút liên tục hàng ngày trong vòng 3 năm, sẽ gặp khó khăn trong việc ghi nhớ và có cấu trúc não bị thay đổi bất thường so với những người không sử dụng chúng.