hạng vũ

  • Tìm ra thủ phạm đốt lăng mộ Tần Thủy Hoàng Tìm ra thủ phạm đốt lăng mộ Tần Thủy Hoàng
    Các nhà khảo cổ học vừa khai quật được 120 chiến binh đất nung từ thời Tần Thủy Hoàng (221-206 BC) tại Thiểm Tây, Trung Quốc. Đợt khai quật lần này cũng tìm thấy những đồ thờ cúng chưa từng thấy như trống trận, khiên được sơn màu…