hậu duệ của người maya

  • Người Maya không có khái niệm về ngày tận thế Người Maya không có khái niệm về ngày tận thế
    Những sấm truyền về “ngày tận thế” đã bị xoá bỏ từ lâu giờ đây được người ta nói đến ở bất cứ nơi nào. Tuy nhiên, ngay cả các nhà khoa học Mehicô, hậu duệ của những người Maya cũng không có khái niệm gì về ngày tận thế.