hậu duệ của người maya

  • Hậu duệ người Maya đấu tranh để sinh tồn Hậu duệ người Maya đấu tranh để sinh tồn
    Vào thời kỳ đỉnh cao, Maya từng là một trong những nền văn minh giàu có bậc nhất ở châu Mỹ, nhưng tộc người Maya ở Trung Mỹ và Mexcico ngày nay đang phải đối mặt với sự phân biệt đối xử, bóc lột và đói nghèo. 
  • Người Maya không có khái niệm về ngày tận thế Người Maya không có khái niệm về ngày tận thế
    Những sấm truyền về “ngày tận thế” đã bị xoá bỏ từ lâu giờ đây được người ta nói đến ở bất cứ nơi nào. Tuy nhiên, ngay cả các nhà khoa học Mehicô, hậu duệ của những người Maya cũng không có khái niệm gì về ngày tận thế.