hệ thống giám sát

  • Giám sát an ninh tại gia giá rẻ Giám sát an ninh tại gia giá rẻ
    Hệ thống camera giám sát an ninh chứng tỏ được hiệu quả của mình ở nhiều trường hợp nhưng giá của chúng khá cao với phần lớn người dùng.
  • Cảnh sát Mỹ tung ra hệ thống giám sát tội phạm mới Cảnh sát Mỹ tung ra hệ thống giám sát tội phạm mới
    Hệ thống giám sát mới có tên Domain Awareness System do Microsoft phát triển. Nó có thể cung cấp ngay lập tức một số lượng lớn thông tin cho nhân viên an ninh về những đối tượng mà họ đang theo dõi, vượt trội hẳn so với các mạng lưới camera giám sát đơn giản.