hệ thống giám sát

  • Cỗ máy dự đoán tương lai Cỗ máy dự đoán tương lai
    Bộ Quốc phòng Mỹ đang tài trợ dự án chế tạo hệ thống giám sát trí thông minh nhân tạo, với tham vọng dự đoán được tương lai.