hệ thống nhà thông minh

  • Nhà thông minh (Smart Home) là gì? Nhà thông minh (Smart Home) là gì?
    Theo wiseGeek, một ngôi nhà (hoặc căn hộ) được coi là "thông minh" bởi vì hệ thống máy tính của nó có thể theo dõi rất nhiều khía cạnh của cuộc sống thường ngày.