hệ thống quản lý tiếng ồn tích hợp

  • Não có khả năng khử tiếng ồn Não có khả năng khử tiếng ồn
    Một trong những tính năng tốt nhất của một cặp tai nghe hiện đại là công nghệ hủy tiếng ồn, cho phép loại bỏ tạp âm xung quanh để bạn hoàn toàn có thể chìm đắm vào âm nhạc.