hệ thống theo dõi vị trí của kẻ nổ súng

  • Dùng điện thoại truy tìm kẻ bắn tỉa Dùng điện thoại truy tìm kẻ bắn tỉa
    Quân đội Mỹ đang được trang bị thiết bị công nghệ cao để phát hiện những kẻ bắn tỉa, như các loại máy móc cố định được lắp tại những vị trí chiến lược.