họ thành công

  • Cứu hộ thành công một con voọc chà vá chân xám Cứu hộ thành công một con voọc chà vá chân xám
    Sáng 11-7, Trung tâm Cứu hộ thú linh trưởng quốc gia (Vườn Quốc gia Cúc Phương) tiếp nhận và tổ chức cứu hộ thành công một con voọc chà vá chân xám (Pygathrix cinerea)do người dân xã An Dũng (huyện An Lão – B&igrav
  • Xây đập tràn biến hồ thành công viên xanh Xây đập tràn biến hồ thành công viên xanh
    Ý tưởng xây những con đập tràn khác nhau để chia một hồ nước thành ba hồ nhỏ, sử dụng các vi khuẩn có sẵn trong hồ kết hợp trồng các loại cây xanh có khả năng xử lý nước thải.