h5n1

  • Tháng 3/2012: Ra mắt vắc-xin H5N1 cho gia cầm Tháng 3/2012: Ra mắt vắc-xin H5N1 cho gia cầm
    Công ty thuốc thú y Trung ương (NAVETCO) sẽ đưa vắc xin cúm gia cầm H5N1 ra thị trường ngay trong tháng 3/2012. Việc này tiến tới thay thế hoàn toàn vắc-xin nhập khẩu, giúp Việt Nam tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.