hang động đá vôi

  • Khám phá ổ rắn lớn nhất thế giới Khám phá ổ rắn lớn nhất thế giới
    Vào mùa xuân, một hiện tượng lạ thường xuyên xảy ra tại Manitoba Canada, đó là khi hàng nghìn con rắn Red-sided garter tụ tập lại trong các hang động đá vôi để tìm kiếm bạn tình giao phối.