hydrocarbon

  • Sản xuất dầu từ cây nhân tạo Sản xuất dầu từ cây nhân tạo
    Một loại nhiên liệu giống như dầu được làm từ công nghệ lá nhân tạo hứa hẹn trở thành một trong nhưng nguồn chất đốt chính, các chuyên gia Anh vừa cho biết.  Thay vì sản xuất ra chất hữu cơ từ carbon dioxide như ở cây, các nhà khoa học tạo ra hydrocarbon từ lá nhân tạo, loại nhiên liệu có thể thay thế dầu.
  • Nhiên liệu máy bay sản xuất từ nấm Nhiên liệu máy bay sản xuất từ nấm
    Các nhà khoa học Mỹ sản xuất thành công nhiên liệu máy bay từ loại nấm mốc đen, thường mọc lên từ những lá cây mục, đất và hoa quả hỏng.