kích thước của chó

  • Con chó cao 2,2 mét, nặng 70kg Con chó cao 2,2 mét, nặng 70kg
    Chú chó khồng lồ và thân thiện giống Great Dane, tên Freddy, nặng 70kg và cao 2.2 mét khi đứng bằng hai chân sau, đang được công nhận là chú chó lớn nhất nước Anh.