kích thước của chuột kích thước chuột trong tương lai

  • Chuột tương lai to bằng cừu Chuột tương lai to bằng cừu
    Chuột khổng lồ, với kích thước không thua gì cừu, có thể xuất hiện trên bề mặt Trái đất trong tương lai nếu chúng biết tận dụng lợi thế khi các loài động vật có vú khác tuyệt chủng.