kangaroo đỏ

  • Kangaroo cơ bắp nhất thế giới Kangaroo cơ bắp nhất thế giới
    Con kangaroo đỏ sống ở một khu bảo tồn của Australia có cánh tay và vòm ngực cuồn cuộn cơ bắp, giống như một lực sĩ thể hình chuyên nghiệp.