không quan hệ tình dục

  • HIV lây truyền qua những đường nào? HIV lây truyền qua những đường nào?
    Theo bác sĩ Hoàng Hồng Vân, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, triệu chứng HIV rất khó nhận biết. Có những giai đoạn người bệnh không có triệu chứng gì, tình trạng này có thể kéo dài bằng năm.